Kondiciona priprema sportista

U našem timu se nalazi značajan broj stručnjaka koji će predstavljati po našem mišljenju sadašnjost i budućnost kondicionog treninga.

Našim metodom rada dolazi do porasta aerobnih i anaerobnih sposobnosti, razvoja snage mišića sa ili bez povećanja mase mišića (zavisno od potreba datog sporta), kao i do unapređenja fleksibilnosti. Drugim rečima, primenom naše metode rada sportisti dostižu visok nivo bazičnih fizičkih kvaliteta.
Prednost naše metode rada ogleda se u tome što se nakon uspostavljanja dovoljnog nivoa bazične fizičke pripremljenosti primenjuju specifična trenažna sredstva koja znatno unapređuju sportski nastup u datom sportu.

Tako se intenzitet, trajanje i frekvencija aerobnog ili anaerobnog tipa aktivnosti kreiraju na osnovu nivoa ispoljavanja tih karakteristika tokom takmičenja.
Trening sa opterećenjem se dizajnira na osnovu motornih obrazaca, opterećenja i trajanja aktivnosti koje se ostvaruju tokom sportskog nastupa.

Vežbe istezanja se dizajniraju u odnosu na grupe mišića koje se najviše angažuju u datom sportu, i to tako da se razvija dinamička fleksibilnost u više ravni pokreta.

Našom metodom rada ne samo da se znatno unapređuje brzina, agilnost, koordinacija, izdržljivost, snaga, fleksibilnost već se usled primene specifičnih vežbi razvijaju i specifični obrasci kretanja datog sporta, pa čak i zahtevi za specifične pozicije u timu.

Ovu uslugu možete dobiti kroz tri paketa:

1. Personalni trening
2. Vođeni treninzi
3. Samostalno vežbanje